فهرست
صحنه‌ای از بازی نورولند
روند اجرای بازی در نورولند
مارس 9, 2020
علیرضا پیر
0 نظرات

کلیات نورولند

نورولند سرزمینی شامل چند جزیره است که به کمک نوروهیرو محافظت و مراقبت می‌شود.
نورولند در حال حاضر شامل 4 دسته‌ی ریاضی/ زبان/ توجه و حافظه است که در واقع جزایر موجود در نورولند را تشکیل می‌دهند.
هر یک از این دسته‌ها، چند زیردسته دارد که کارکردهای شناختی مربوط به آن دسته را شامل می‌شوند. در واقع هریک از جزایر نورولند مجموعه بازی‌هایی را شامل می‌شوند که هر یک به ارتقا یک یا چند کارکرد شناختی در آن حوزه می‌پردازد.

نوروهیرو برای حفاظت این جزایر، طی روند بازی‌وار شده‌ای هر بار به انجام تعدادی می‌پردازد.

در ابتدای ورود به نورولند؛ ارزیابی اولیه‌ای برای بدست آمدن تخمینی از میزان ضعف و قوت کودک در هر یک از دسته‌ها (ریاضی/ زبان/ حافظه/ توجه) انجام می‌گیرد. با پایان بخش ارزیابی و مجموع امتیازی که بر حسب پارامترهای متفاوت محاسبه و ثبت می‌شود به هر یک از جزایر وزنی اختصاص داده می‌شود که سبب اولویت‌بندی توانایی‌های کودک در هر حوزه می‌شود و بازی‌ها بر این اساس به اجرا در می‌آیند. به اینصورت که برای هر جزیره بر اساس نیاز مقداری خرابی تعبیه می‌شود که هر یک دارای progress bar‌ای هستند که طول این progress barها به معنای تعداد بازی‌هایی است که برای احیای آن خرابی باید بازی شود.

بنابراین بازی‌ها به انتخاب کودک برای اجرا به نمایش در نمی‌آیند؛ بلکه بر اساس میزان ضعف و مهارت کودک در دسته‌های متفاوت، سیستم به صورت خودکار به هر دسته وزنی اختصاص داده و بر این اساس بازی‌ها برای کودک به اجرا درمی‌آیند. لذا در نورولند کودک بطور مستقیم به سمت حوزه‌هایی که در آن‌ها دچار ضعف است سوق داده می‌شود تا انجام بازی‌های بیشتر در آن حوزه، پیشرفت او را سبب شود.

بازی‌های موجود در نورلند، شامل امتیازات ویژه‌ای هستند:

  1. تمامی بازی‌های نورولند، بر اساس عملکرد خود کودک سخت یا آسان می‌شوند. یعنی برای حفظ چالش لازم در هر مرحله، تنظیم سختی خودکاری متناسب با عملکرد کودک انجام می‌گیرد (با پیشرفت مثبت کودک، مراحل بعدی سخت‌تر و با پسرفت کودک، مراحل بعدی برای او آسان‌تر می‌شود).
  2. در بسیاری از بازی‌های بخش زبانِ نورولند سیستم تشخیص گفتار فارسی انجام می‌گیرد. یعنی در جریان بازی، ورودی مورد نظر که صدای کودک است دریافت شده و بنابراین نحوه‌ی تلفظ صحیح لغات و ادای صحیح جملات در او بررسی می‌شود.
  3. بخشی از بازی‌های زبانِ نورولند به دریافت نوشتار فارسی کودک می‌پردازد تا دست‌خط او را مورد بررسی قرار دهد.
  4. . برای هم سطح بودن داده‌های موجود در بازی‌ها متناسب با دانش کودک، تمامیِ کلمات و جملات موجود بر اساس پایه تحصیلی به تفکیک در آمده است.

در نهایت گزارش کاملی از عملکرد کودک شامل میزان پیشرفت یا پسرفت در هر یک از دسته‌ها در بازه‌های زمانی مختلف، در بخش گزارشات نورولند نمایش داده می‌شود که توسط والدین و یا مدیریت مدرسه قابل رویت است. در این پست در مورد کلیات نورولند و روند طی شده در آن صحبت کردیم.

دیدگاه‌ها

طراحی و پیاده سازی: استودیو نوآوری هوبان