فهرست
بازی پژوهی در راستای بازی معتبر نورولند
حوزه‌های پژوهشی و مقالات نورولند
۱۴۰۱/۱۲/۰۳
Admin
0 نظرات

بازی پژوهی و مقالات نورولند

یکی از مهم‌ترین اهدافی که طی تولید بازی معتبر نورولند دنبال می‌شود، حفظ پشتوانه‌ی علمی و مباحث مرتبط با پژوهش در آن است.
به منظور داشتن پشتوانه‌ی قوی پژوهشی و علمی در نورولند ، نیاز است تا پژوهش‌هایی به منظور نگارش مقالات علمی در حوزه‌های مختلف انجام شود.

از این رو از تمامی پژوهشگران رشته‌های “روانشناسی”، “تکنولوژی آموزشی” و سایر رشته‌های مرتبط که علاقه‌مندند تا تزِ دانشگاهی خود را در راستای حوزه‌های پژوهشی قابل انجام در راستای بازی نورولند انتخاب کنند و یا مایل هستند تا پژوهش‌های آزادی با هدف انتشار مقاله‌ای در این موارد داشته باشند، دعوت به عمل می‌آید.

استارتاپ نورولند برای کودکان 3 تا 7 ساله بازی‌های موبایلی آموزشی با هدف تقویت مهارت‌های شناختی همچون حافظه و توجه را تولید می‌کند. بازی موبایلی نورولند تا این لحظه شامل بیش از 35 تمرین تقویتی در حوزه‌های توجه، حافظه، زبان و ریاضی است. این محصول تا به امروز بیش از 7هزار نصب در کافه بازار داشته است و علاوه بر این با محتوایی مناسب دانش‌آموزان دوم تا ششم دبستان از مهر ماه 1400 وارد رمزینه‌های کتاب نگارش شده است. نسخه جدید این بازی موبایلی آموزشی کودکانه از این لینک قابل دانلود است.

برای نگارش مقاله، حوزه‌های زیر مطرح هستند که البته با همفکری  و ارتباط رشته‌ی تحصیلی و حوزه‌ی فعالیت علاقه‌مندان، حوزه‌هایی بیش از این نیز قابل تعریف است:

حوزه‌های پژوهشی نورولند

  1. پژوهش برای معرفی جامع نورولند

در این حوزه می‌توان به دسته‌بندی‌های نورلند، فضای بازی‌وار شده‌ی آن، سیستم ارزیابی، سیستم گزارش‌دهی و داستان هر بازی و مواردی از این دست، پرداخت.

  1. پژوهش برای تحلیل شناختی نورولند

در این فاز، پژوهش انجام شده در قالب بررسی تک به تکِ بازی‌های نورولند و مشخص کردن توانایی‌های شناختی‌ای که انجام هر بازی سبب تغییر در آن می‌شود، انجام می‌شود. بنابراین نتیجه‌ی پژوهش در قالب جدولی که شامل بازی‌های نورولند و مجموعه توانایی‌های شناختی‌ای که مورد هدف قرار داده است، ارائه می‌شود تا در یک نگاه مولفه‌های اثربخشی هر بازیِ نورولند، در آن قابا رویت باشد.

  1. مشخص کردن توانایی و کارکردهای شناختی‌ای که مجموعه بازی‌های نورولند موجب تقویت آن‌ها می‌شود در قالب پژوهش

تمامیِ تمرینات بازی معتبر نورولند تک به تک مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و مجموعه توانایی‌های شناختی‌ای که توسط هر یک از بازی‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد لیست می‌شوند. در نهایت مجموعه‌ی این موارد در قالب مجموعه توانایی‌های شناختی موردِ هدف در  بازی معتبر نورولند لیست می‌گردند.

  1. بررسی اثربخشی بازی‌های نورولند

این حوزه مشابه پژوهش‌هایی که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم؛ با بررسی روی جامعه آماری مناسب و انتخاب پیش‎‌آزمون و پس‌آزمون مناسبی می‌تواند هم در فازِ کارکردهای شناختی مختلف و هم دسته‌های زبان، توجه، حافظه، ریاضی و دیگر دسته‌های نورلند مورد آزمایش قرار گیرد.

بررسی پژوهش‌های انجام شده در راستای بازی نورولند

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزش با “عنوان تاثیر بازی شناختی نورولند بر مهارتهای خواندن کودکان دارای مشکل خواندن در دوره اول ابتدایی” نگارش شده توسط خانم الهام کبیری.

این پژوهش بازی پژوهی با روش شبه آزمایش (به روش پیش آزمون و پس آزمون با شرکت گروه کنترل) به بررسی تاثیر بازی شناختی نورولند پرداخته است.  در این پژوهش گروه آزمایش بازی شناختی نورولند را طی 4 هفته روزانه یک ساعت بازی کرده و گروه کنترل فعالیتی در زمینه این بازی انجام نمی دهند. برای هر دو گروه قبل از اجرای مداخله آزمایشی، پیش‌آزمون و بعد ازپایان 4 هفته بازی شناختی، پس آزمون گرفته شده‌است.

مقاله انگلیسی نوشته شده توسط اعضای تیم نورولند با نام  The effectiveness of a set of Neuroland Digital mini-games, on enhancing visual memory and reducing spelling errors in students with writing problems: a pilot study که در سومین دوره جشنواره بازی‌ها جدی شرکت و به عنوان یکی‌از 8 مقاله برتر برای ارائه‌ی شفاهی در این کنفرانس انتخاب شد.

ضعف حافظه بینایی یکی از مهم‌ترین نقایص شناختی دانش آموزان دارای مشکلات نوشتاری است. در این پژوهش، تأثیر بازی‌های دیجیتالی بر کاهش غلط‌های املایی از طریق تقویت حافظه بصری بررسی شد. مطالعه بر روی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی انجام شد.

تمرینات مورد استفاده برای این مقاله بازی پژوهی از بازی‌های دیجیتال نورولند انتخاب شده‌اند. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی (پیش‌آزمون و پس‌آزمون) با دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری را دانش‌آموزان 8 ساله پایه دوم ابتدایی 8 ساله (24 دختر و 24 پسر) از سه مدرسه منطقه 6 استان تهران در سال تحصیلی 98 تشکیل می‌دهند. شرکت کنندگان به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر یک 24 دانش آموز) قرار گرفتند. گروه آزمایش مجموعه ای از بازی های دیجیتال نورولند موثر در تقویت حافظه دیداری دریافت کردند، در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. تمرینات مورد استفاده شامل 10 بازی دیجیتالی از بخش حافظه بصری نورولند بود که توسط گروه آزمایش طی 3 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 45 دقیقه انجام می شد.

کل مطالعه به مدت 1 ماه ادامه یافت. خرده مقیاس حافظه وکسلر، آزمون بنتون و دیکته متنی (23 کلمه حاوی حروف متجانس) به عنوان روش های سنجش در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نسبت F (با p کمتر از 0.001) را پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت آماری را در خرده آزمون وکسلر، خطای دیکته و بنتون نشان داد.

نتایج نشان داد که بازی های دیجیتال معرفی شده به طور قابل توجهی در تقویت حافظه دیداری و مهارت های نوشتاری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی موثر بوده است.

مقاله The effects of neuroland digital cognitive game on children’s cognitive skills که توسط اعضای شرکت نورولند در پنجمین جشنواره بازی‌های جدی ارائه شد و موفق به کسب دو مقامِ “مقاله منتخب بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای” و “مقاله‌ی منتخب ستاد توسعه‌ی علوم و فناوری شناختی” شد.

این پژوهش با هدف بازی پژوهی و بررسی اثربخشی بازی‌های شناختی موبایل بر تقویت مهارت‌های شناختی کودکان انجام شد. در این پژوهش از مدل شبه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 40 دختر 7 ساله بودند که به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 3 ماه (4 روز در هفته و هر بار 45 دقیقه) از نورولند استفاده کردند. گروه کنترل نیز در این دوره از یک بازی موبایل غیرشناختی استفاده کردند که مهارت خاصی را افزایش نداد. داده‌های به‌دست‌آمده از دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون با استفاده از روش‌های آماری تحلیل و آزمون تی زوجی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت، نتایج نشان داد که تحلیل آماری تی زوجی تمامی آمارها پس از مداخله تغییرات معنی‌داری دارند. . به طور کلی مداخله بر میزان آمار تأثیر بسزایی دارد و اهمیت آمار بیانگر این تأثیر است.

مقاله‌ی “تحلیل عناصر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی” که به قلم دکتر سایناز مودت، خانم لیلا کشاور افشار و خانم فائزه رضایی در ششمین همایش بین‌الملل روانشناسی مدرسه ارائه گردید.

بازی‌هایی که به طور خاص برای مقاصد آموزشی طراحی شده‌اند یادگیری سریعتر و پایدارتر را سبب میشوند. نورولند یک بازی رایانه ای آموزشی – درمانی است که  تلاش مى كند عملكردِ ذهنى و مهارتى كودكان را افزايش داده و با بهره گيرى از دانش روز علوم كامپيوترى به تشخیص به موقع اختلالات یادگیری بپردازد و با ارجاع نتایج به روانشناسان و کمک به درمان آن اقدام نماید. هدف این مقاله بازی پژوهی تحلیل عناصر این بازی از نگاه اصول طراحی آموزشی، مکاتب روانشناسی بازی و اصول فنی طراحی بازی از نگاه نرم افزاری است. روش تحقیق از نوع توصیفی و روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی با  مطالعه پژوهش های مرتبط در این زمینه می باشد.

این پست چقدر مفید بود؟

روی ستاره کلیک کنید تا امتیاز دهید!

امتیاز متوسط 0 / 5. تعداد امتیازها: 0

هیج امتیازی تا پیش از این داده نشده! شما اولین نفر باشید

دیدگاه‌ها