فهرست
مطالب بلاگ
۱۴۰۱ /۰۷/ ۲۹
لیلا افشار
4 نظرات
تقویت دست‌ ورزی کودک در خانه تقویت دست ورزی کودک، مهارت استفاده او از دستانش در شرایط مختلفی مانند هنگام گرفتن مداد، بستن دکمه لباس یا بند کفش است. تقویت دست ورزی به دلیل اهمیتی که در مهارت‌های متفاوتی مثل نقاشی کشیدن و نوشتن دارد؛ یکی ...
۱۳۹۹ /۰۵/ ۱۱
لیلا افشار
1 نظرات
مهارت دست ورزی و دستی کودک مهارت‌ دستی و مهارت دست ورزی کودک  عبارتند از توانایی استفاده‌ی درست از ماهیچه‌های کوچکی که کنترل دست و انگشت‌ها را برعهده دارد. با پیشرفت این مهارت‌ها کودک قادر به انجام کارهای مهمی مانند بستن دکمه و بند کفش، غذا ...