راهکارهای ساده برای سرگرم کردن نوزاد

راهکارهای ساده برای سرگرم کردن نوزاد

کودکان نو پا نیاز به سرگرمی‌هایی دارند که طبیعتا باید توسط ما فراهم شوند. چرا که آن‌ها به تنهایی توانایی سرگرم کردن خود را ندارند. از طرفی آن‌ها به راحتی حواس پرت می‌شوند و فراموش می‌کنند، بنابراین می‌توانید با تغییر جزئی ایده‌ها و حتی انجام مجدد آن‌ها در طول یک روز از این کار به نفع خود استفاده کنید. ... ادامه مطلب
کمک به بهبود اختلال خواندن کودکان

آیا درمان اختلال یادگیری خواندن امکان پذیر است؟

شناخت عواملی که موجب بروز اختلال یادگیری خواندن می‌شود؛ کمک می‌کند تا درمان اختلال یادگیری خواندن نیز با روند سریع‌تری انجام گیرد. روند رشد کودک و ژنتیک دو عامل مهم در تشخیص زود هنگام این اختلال هستند. ... ادامه مطلب