فهرست
مطالب کتاب خواندن برای کودک
۱۳۹۹ /۱۱/ ۲۰
سید حسین نیرینی
1 نظرات
دوستی کودک و کتاب یکی از مهارت‌های مهمی که کودکان در زندگی باید یاد بگیرند، خواندن است. خواندن می‌تواند بر مهارت‌های دیگری نیز اثر بگذارد. این مهارت در بهبود ارتباط با دیگران و «مهارت‌های اجتماعی»، بهبود صحبت کردن و نوشتن و حتی افزایش خلاقیت، نقش کلیدی ...