فهرست
مطالب نقاشی برای کودک بی حوصله
۱۴۰۲ /۰۴/ ۰۷
سید حسین نیرینی
3 نظرات
11 بازی برای سرگرم کردن کودکان وقتی حوصله شان سررفته! امروزه به دلیل عوض شدن شیوه زندگی مردم، شیوه زندگی کودکان هم تحت تاثیر قرار گرفته است و آن‌ها کمتر فرصت دارند تا بازی کنند و از فضای آزاد برای تخلیه انرژی خود استفاده کنند. در ...