فهرست
مطالب مهارت شناختی خواندن
۱۴۰۲ /۰۱/ ۲۷
نگین حافظی
1 نظرات
مهارت شناختی کودکان چیست و چگونه باید آن را تقویت کرد؟ به توانایی‌هایی که کودک برای پردازش و انجام انواع فعالیت‌های روزمره‌ی خود از آن‌ها استفاده می‌کند "مهارت‌ های شناختی کودکان" گفته می‌شود. مهارت‌های شناختی از مهم‌ترین توانایی‌هایی هستند که همه‌ی ما باید در خود پرورش دهیم. ...