فهرست
مطالب مقابله با کودک لجباز
۱۳۹۹ /۰۹/ ۱۱
لیلا افشار
0 نظرات
با کودک لجباز خود درگیر هستید؟ لجبازی کودکان امری نسبتا شایع است و بسیاری از والدین با این مساله دست و پنجه نرم می‌کنند. لجبازی در ابتدای کودکی اشکالی ندارد اما باید مراقب بود با بزرگ‌تر شدن کودکان این رفتار در آن‌ها ادامه پیدا نکند. ...
۱۳۹۹ /۰۹/ ۰۹
لیلا افشار
0 نظرات
مدیریت و برخورد با لجبازی کودکان برای والدین یک چالش بزرگ است. زیرا وادار کردن کودکان لجباز به انجام کارهای اساسی روزمره مانند حمام کردن، غذا خوردن یا خوابیدن با یک کشمکش بزرگ همراه است. والدین به طور ناخواسته با تسلیم شدن در برابر احساسات ...