فهرست
مطالب سرگرمی سالم
۱۴۰۲ /۰۱/ ۰۷
سید حسین نیرینی
5 نظرات
15 بازی و سرگرمی کودک برای تفریحی پدر و مادرها همیشه به دنبال اجرای بازی تفریحی کودک برای سرگرمی کودک در خانه هستند. به خصوص کودکان کم سن که مجبور هستند تا زمان بیشتری را در منزل و در کنار پدر و مادر خود سپری کنند. ...
۱۴۰۱ /۰۹/ ۱۷
لیلا افشار
16 نظرات
آموزش بازی تقویتی برای مهارت آموزی کودکان برخی از والدین معتقدند "آموزش با بازی برای کودکان ممکن نیست" و حتما باید کودکان را در کلاسهای متعدد آموزشی ثبت نام کنند تا مسائل مختلف را یاد بگیرند. اما ما قصد داریم در این مطلب با ارائه دلایل ...