فهرست
مطالب روانشناسی کودک،
۱۴۰۱ /۰۸/ ۲۴
سید حسین نیرینی
3 نظرات
چگونه کودک مستقل تربیت کنیم؟ بسیاری از پدر و مادرها با رفتارهای غلط خود باعث می‌شوند تا کودک مستقل بار نیاید و تا سنین بزرگسالی هم در مواقع مختلفی نیازمند حضور پدر و مادر باشند. کودک مستقل در آینده هم بهتر می‌تواند در جامعه از پس ...