فهرست
مطالب در خانه درس بخوانیم
۱۳۹۹ /۰۸/ ۱۱
لیلا افشار
0 نظرات
یادگیری دانش آموزان در خانه در حالی که چالش‌های بهداشت روان همیشه وجود داشته‌اند؛ اما شیوع کرونا به دلیل سطح انزوای دانش‌آموزی و اختلال در زندگی شرایطی کاملاً جدید و بی سابقه را به وجود آورده که ناگهان این نگرانی‌ها را افزایش داده است. یادگیری دانش ...