فهرست
مطالب تقویت مهارت کلامی کودک با بازی
۱۴۰۲ /۰۲/ ۰۴
لیلا افشار
1 نظرات
آموزش زبان دوم به کودکان؛ 20 راهکار طلایی پرورش کودک دوزبانه در جهانی که ارتباطات در آن به طور فزاینده‌ای در حال رشد است، توانایی صحبت کردن به بیش از یک زبان ممکن است یک ویژگی مطلوب باشد. خصوصاً به این دلیل که دوزبانه بودن مزایای ...