فهرست
مطالب تقویت مغز کودکان
۱۴۰۲ /۰۶/ ۱۹
سید حسین نیرینی
2 نظرات
28 بازی برای تقویت دو نیمکره مغز کودکان تقویت نیمکره مغز کودک به واسطه‌ی تقویت کارکردهای اجرایی یکی از مهم‌ترین کارهایی است که والدین باید برای آن برنامه داشته باشند. در این مقاله نورولند به بررسی مفصل این موضوع می‌پردازیم. کارکردهای اجرایی تقویت شده، فرزند شما ...
۱۴۰۱ /۱۱/ ۱۹
نگین حافظی
2 نظرات
حقایقی درباره دو نیمکره مغز کودک  مغز انسان را می‌توان مهم‌ترین عضو بدن دانست. زیرا تمام فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم را مغز فرمان می‌دهد. در سنین کودکی که مغز انسان در حال رشد است، راحت‌تر می‌توان به تقویت و بهبود کارایی آن پرداخت. در مقاله راهکارهای ...
۱۳۹۹ /۰۸/ ۱۳
لیلا افشار
0 نظرات
به همان سرعتی که کودکان از کلاس و فعالیت به خانه برمی‌گردند، مغز آن‌ها نیز به همان سرعت در حال رشد و تغییر است. تقویت مغز کودکان به واسطه غذاهایی که می‌خورند بسیار مهم است. سال‌های کودکی برای رشد مغزی افراد بسیار مهم است و ...