فهرست
مطالب بیش فعالی کودکان
۱۴۰۰ /۰۵/ ۱۲
سید حسین نیرینی
0 نظرات
کودکان به خصوص در سنین بسیار کم، به دلیل اینکه دنبال کشف موضوعات جدیدی هستند، بسیار کنجکاو و بازیگوش هستند. تربیت کودکان بیش فعال باید به نحوی انجام شود که این کودکان از لحاظ روحی صدمه نبینند و در عین حال با فعالیت بیش از ...
۱۳۹۹ /۰۸/ ۲۶
لیلا افشار
0 نظرات
اگر فرزندتان بیش فعال است و شما مدام با پرسیدن این سوال از خود که "با بیش فعالی کودکان چه کنیم؟" سعی دارید این مسئولیت را از سر خود باز کنید؛ باید بدانید که بی ثباتی و کم توجهی؛ مسئولیت رسیدگی به کودکان بیش فعال ...