فهرست
مطالب بازی گروهی سنتی کودک
۱۴۰۲ /۰۲/ ۱۱
نگین حافظی
3 نظرات
معرفی 31 بازی گروهی کودکانه هدفمند کودکان به واسطه‌ی بازی گروهی هدفمند چیزهای زیادی می‌‌آموزند. وقتی با هم بازی تیمی می‌کنند یاد می‌گیرند که در یک تیم عضو شوند؛ مطابق با سبک دیگران کار کنند و روش آن‌ها را بپذیرند؛ و به ایده‌های دیگران گوش دهند ...