فهرست
مطالب بلاگ
۱۳۹۹ /۰۹/ ۲۷
لیلا افشار
3 نظرات
معرفی چند بازی گروهی کودک کودکان به واسطه‌ی بازی گروهی هدفمند چیزهای زیادی می‌‌آموزند. وقتی با هم بازی تیمی می‌کنند یاد می‌گیرند که در یک تیم عضو شوند؛ مطابق با سبک دیگران کار کنند و روش آن‌ها را بپذیرند؛ و به ایده‌های دیگران گوش دهند و ...