فهرست
مطالب بازی گروهی سنتی کودک
۱۴۰۲ /۱۲/ ۱۲
نگین حافظی
8 نظرات
انواع بازی گروهی کودکانه که باید امتحان کنید کودکان به واسطه‌ی بازی گروهی خلاق چیزهای زیادی می‌‌آموزند. وقتی با هم بازی گروهی می‌کنند یاد می‌گیرند که در یک تیم عضو شوند؛ مطابق با سبک دیگران کار کنند و روش و پیشنهادات آن‌ها را بپذیرند؛ و به ...