فهرست
مطالب بازی موبایلی برای تقویت مهارت کودک
۱۴۰۲ /۰۱/ ۰۷
سید حسین نیرینی
1 نظرات
کدام بازی موبایلی کودک برای فرزند من مناسب است؟ قبول کنید یا نکنید بازی‌ موبایلی کودک بخشی از زندگی مدرن و امروزی کودک هستند. تحقیقات نشان می‌دهند که کودکان در سنین مختلف بین 13 تا 30 ساعت در هفته، وقت خود را صرف بازی موبایلی کودک ...