فهرست
مطالب بازی فکری برای تقویت مهارت کودک
۱۳۹۹ /۱۱/ ۱۴
سید حسین نیرینی
2 نظرات
ساده‌ترین بازی‌ فکری کودک کدام است؟ معمولا در حوالی غروب، حوصله‌ی بچه‌ها به شدت سر می‌رود. و برای اینکه خود را سرگرم کنند به تماشای تلویزیون می‌پردازند یا بهانه‌ی موارد مختلفی را می‌گیرند. بازی‌ فکری کودک راهی است که باعث می‌شود کودکان از این حالت فاصله ...