دستیابی به ریشه مشکلات شناختی

برای انجام هر کاری، باید کارکردهای اجرایی و شناختی مختلفی را در خود پرورش داده باشیم. بنابراین بهترین راه برای تقویت یادگیری ریاضی یا زبان در کودکانمان، کمک به ارتقا مجموعه کارکردهای شناختی‌ای است که منجر به یادگیری ریاضی یا زبان می‌شود. نورولند با همکاری روانشناسان حوزه کودک و متخصصان علوم شناختی و طراحان بازی‌ و سرگرمی با بهره از کتب و مقالات علمی، تمرینهایی را برای بهبود این کارکردها استخراج کرده و آن‌ها را در قالب بازی‌های دیجیتال در اختیار کودکان قرار داده است.
نورولند نه تنها کارکردهای اجرایی مختلفی را در مغز تقویت می‌کند، بلکه به‌طور خاص برای کودکِ شما طراحی شده است و منطبق بر توانایی و نیازهای فردی اوست. به علاوه ساختار بازی‌وار شده‌ی آن به اندازه‌ای برای او جذاب است که در یک لحظه‌، فراموش می‌کند که مشغول یادگیری ریاضی یا زبان است!

مقالات منتشر شده

  1.  The effectiveness of a set of Neuroland Digital mini-games, on enhancing visual memory and reducing spelling errors in students with writing problems: a pilot study

فرم دعوت از پژوهشگر