بازی نورولند

در حالیکه تانی با سفینه‌اش در آسمان‌ها چرخی می‌زد؛ یکدفعه سیاره‌ی نورولند را دید. جلو رفت و در حالیکه محوِ زیبایی‌های این سیاره بود؛ دید که منظومه‌ی جذابِ بازی‌ها که شامل بازی‌های مهیجی مثل مراقبت از حیوانات، دندانپزشکی، نقاشی کشیدن، ماشین سواری و… است از سیاره‌ی نورولند پیداست.

تانی می‌خواست به منظومه‌ی بازی‌ها برود و خوش بگذراند، اما سفینه‌اش سوختِ کافی برای اینکه خود را به مقصد منظومه بازی‌ها برساند ندارد. فقط یک راه وجود دارد. تانی می‌تواند برای تامین سوختِ سفینه‌اش با انجام انواع تمرینات چند ثانیه‌ای مهارت شناختی و یادگیری در سیاره نورولند، خیالش را از بابت مخزن سوخت راحت کند?

تانی می‌خواست به منظومه‌ی بازی‌ها برود و خوش بگذراند، اما سفینه‌اش سوختِ کافی برای اینکه خود را به مقصد منظومه بازی‌ها برساند ندارد. فقط یک راه وجود دارد. تانی می‌تواند برای تامین سوختِ سفینه‌اش با انجام انواع تمرینات چند ثانیه‌ای مهارت شناختی و یادگیری در سیاره نورولند، خیالش را از بابت مخزن سوخت راحت کند?

خُب! حالا دیگر تانی فقط به یک هم‌راه نیاز دارد که در حلِ این تمرینات کمکش دهد تا سوختِ سفینه را تامین کنند و با هم در منظومه‌ی بازی‌ها خوش بگذرانند.

اگر می‌خواهید فرزندِ دلبندِتان در عینِ بازی کردن و لذت بردن؛ مهارت‌های شناختی و یادگیری‌اش نیز تقویت پیدا کند، پس هم‌راهِ تانی پیدا شده است?