بازی نورولند

در حالیکه گردالی با سفینه‌اش در آسمان‌ها چرخی می‌زد؛ یکدفعه سیاره‌ی نورولند را دید. جلو رفت و در حالیکه محوِ زیبایی‌های این سیاره بود؛ دید که منظومه‌ی جذابِ بازی‌ها که شامل بازی‌های مهیجی مثل مراقبت از حیوانات، دندانپزشکی، نقاشی کشیدن، ماشین سواری و… است از سیاره‌ی نورولند پیداست.

گردالی می‌خواست به منظومه‌ی بازی‌ها برود و خوش بگذراند، اما سفینه‌اش سوختِ کافی برای اینکه خود را به مقصد منظومه بازی‌ها برساند ندارد. فقط یک راه وجود دارد. گردالی می‌تواند برای تامین سوختِ سفینه‌اش با انجام انواع تمرینات چند ثانیه‌ای مهارت شناختی و یادگیری در سیاره نورولند، خیالش را از بابت مخزن سوخت راحت کند😊

گردالی می‌خواست به منظومه‌ی بازی‌ها برود و خوش بگذراند، اما سفینه‌اش سوختِ کافی برای اینکه خود را به مقصد منظومه بازی‌ها برساند ندارد. فقط یک راه وجود دارد. گردالی می‌تواند برای تامین سوختِ سفینه‌اش با انجام انواع تمرینات چند ثانیه‌ای مهارت شناختی و یادگیری در سیاره نورولند، خیالش را از بابت مخزن سوخت راحت کند😊

خُب! حالا دیگر گردالی فقط به یک هم‌راه نیاز دارد که در حلِ این تمرینات کمکش دهد تا سوختِ سفینه را تامین کنند و با هم در منظومه‌ی بازی‌ها خوش بگذرانند.

اگر می‌خواهید فرزندِ دلبندِتان در عینِ بازی کردن و لذت بردن؛ مهارت‌های شناختی و یادگیری‌اش نیز تقویت پیدا کند، پس هم‌راهِ گردالی پیدا شده است😊