فهرست
مطالب کودک تک فرزند- مشکلات تک فرزندی- معایب تک فرزندی- تنهایی کودکان تک فرزند- برخورد با کودکان تک فرزند- تک فرزندی-
۱۴۰۰ /۰۶/ ۲۸
سید حسین نیرینی
0 نظرات
کودک تک فرزند در خانواده‌های امروزی به وفور یافت می‌شود. اغلب خانواده‌ها به دلایل مختلف تصمیم می‌گیرند که تنها یک فرزند را داشته باشند یا حداقل برای چندین سال به فکر فرزند دوم نیستند. تربیت کودک تک فرزند چالش‌هایی را به همراه خود دارد که ...