فهرست
مطالب بلاگ
۱۴۰۱ /۰۱/ ۱۲
نگین حافظی
0 نظرات
وقتی به نهان شخصیت هر فرد نگاه می‌کنیم، ردپایی از دوران کودکی او و تاثیر نگرش و رفتار والدین با کودکان می‌رسیم. اما این نگرش والدین دقیقا چیست؟ منظور از نگرش والدین، در واقع همان برخورد رفتاری و گفتاری است که والدین در حین رشد کودک ...