فهرست
مطالب مهارت های اجتماعی کودکان
۱۳۹۹ /۱۱/ ۱۱
سید حسین نیرینی
1 نظرات
توسعه مهارت‌های اجتماعی در کودکان آن‌ها را برای یک عمر تعاملات بهتر و سالم‌تر در تمام جنبه‌های زندگی آماده می‌کند. مهارت‌های اجتماعی بخش جدایی‌ناپذیر از عملکرد در جامعه هستند. نمایش رفتار خوب، ارتباط موثر با دیگران، ابراز احساسات به دیگران و بیان نیازهای شخصی، همگی ...