فهرست
مطالب مهارت شناختی
۱۴۰۲ /۰۲/ ۱۶
سید حسین نیرینی
2 نظرات
همه چیز درباره بازی شناختی کودکان بارها در مقالات نورولند به اهمیت بازی کودکانه اشاره کرده و بیان کردیم که بازی می‌تواند جدای از جنبه‌ی سرگرمی که دارد، آموزش‌های مختلفی را به کودک دهد و تاثیرات گوناگونی بر او داشته باشد. بازی‌ شناختی به بازی‌هایی اتلاق ...