فهرست
مطالب قرنطینه و کودکان
۱۳۹۹ /۰۴/ ۲۹
لیلا افشار
0 نظرات
تاثیر قرنطینه بر کودکان، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید در این دوران نسبت به آن آگاهی داشته باشیم. ممکن است برای بسیاری از کودکان فرصت بودن در خانه و گذراندن زمان بیشتر با خانواده بسیار خوشایند باشد. اما به دلیل تعطیلی مدارس و ...