فهرست
مطالب علائم بیش فعالی در کودکان
۱۳۹۹ /۰۸/ ۲۶
لیلا افشار
0 نظرات
اگر فرزندتان بیش فعال است و شما مدام با پرسیدن این سوال از خود که "با بیش فعالی کودکان چه کنیم؟" سعی دارید این مسئولیت را از سر خود باز کنید؛ باید بدانید که بی ثباتی و کم توجهی؛ مسئولیت رسیدگی به کودکان بیش فعال ...