فهرست
مطالب در خانه بمانیم
۱۳۹۹ /۰۴/ ۱۵
لیلا افشار
1 نظرات
بازی با کودکان در قرنطینه بازی با کودکان در قرنطینه یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌هایی است که این روزها اکثر والدین با آن درگیر هستند. با بسته شدن مدارس، مراکز آموزشی و تفریحی؛ و با توجه به اینکه اکثر شاغلین، از خانه به دورکاری مشغول هستند، به ...