فهرست
مطالب خانواده شاد
۱۴۰۱ /۰۸/ ۲۲
سید حسین نیرینی
1 نظرات
8 راهکار ساده برای آموزش مثبت اندیشی در کودک ما به عنوان والدین می‌خواهیم که فرزندانمان در تمام زمینه‌های زندگی برتری داشته باشند. برای موفقیت در زندگی، فرد باید نگرش مثبتی داشته باشد. اگر کودک اعتماد به نفس داشته باشد و به طور مثبت فکر کند، ...