فهرست
مطالب بلاگ
۱۳۹۹ /۰۸/ ۰۷
لیلا افشار
0 نظرات
شکست، ناموفقیت، رفتار و تصمیمات اشتباه جزئی از روند زندگی و رشد هر انسانی است. هر کودکی ممکن است در دوره‌های مختلف زندگی خود شکست‌هایی را تجربه کند. رفتار و برخورد والدین در این موقعیت‌ها می‌تواند تاثیرات بلندمدت مثبت یا منفی‌ای را با خود به ...