فهرست
مطالب تقویت سیستم ایمنی بدن
۱۳۹۹ /۰۹/ ۲۳
لیلا افشار
0 نظرات
تقویت سیستم ایمنی بدن کودکان سیستم ایمنی بدن کودکان به اندازه بزرگسالان قوی نیست. نوزادان با سیستم ایمنی نابالغ متولد می‌شوند. با رشد آن‌ها میزان ایمنی آن‌ها نیز افزایش می‌یابد و در اوایل سال‌های نوجوانی به بلوغ می‌رسد. حفظ سلامتی و در امان ماندن کودک از ...