فهرست
مطالب تقویت حافظه کودکان اوتیسم
۱۳۹۹ /۰۷/ ۲۹
لیلا افشار
0 نظرات
جالب است بدانید هیچ دو مغزی عملکرد یکسانی ندارند و افرادی هستند که از شرایطی مانند اوتیسم رنج می‌‌برند که بر توانایی یادگیری و حافظه آن‌ها تأثیر می‌گذارد. در مقالات پیشین نورولند درباره‌ی راه‌های تشخیص اوتیسم در کودکان و تاثیر بازی درمانی بر این کودکان ...