فهرست
مطالب تصمیمات کودک
۱۴۰۰ /۰۸/ ۲۵
نگین حافظی
3 نظرات
تقویت مهارت تصمیم‌گیری در کودک مهارت‌ تصمیم گیری کودک اگر در سنین پائین تقویت شوند، می‌توانند به بچه‌ها کمک کنند تا در آینده افراد موفق‌تری شوند. رسیدن به بلوغ فکری، در کودکانی که مهارت‌های اجتماعی‌قوی تری دارند؛ آسان‌تر است. و مهارت حل مسئله یکی از همین ...