فهرست
مطالب تست هوش کودک
۱۴۰۰ /۰۲/ ۲۸
سید حسین نیرینی
2 نظرات
تحلیل و بهبود هوش کودک به روش گاردنر هوش یکی از مفاهیم پیچیده‌ای است که همیشه در طول تاریخ سر آن بحث‌های مختلفی شکل گرفته است. برخی از محققانی مانند گاردنر معتقدند که مفهوم هوش یک چیز کلی است که بر اساس تجربه و کسب مهارت‌های ...