بهبود دست خط کودکان

اختلال نوشتن در کودکان

بهترین راهکارهای درمان اختلال یادگیری نوشتن (دست خط)

اختلال یادگیری نوشتن نوعی ناتوانی در یادگیری است که دست خط و مهارت‌های حرکتی ظریف را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مداخلات تحصیلی، خانگی و محل کار می‌توانند در درمان اختلال یادگیری نوشتن کودکان مفید باشند. ... ادامه مطلب