بررسی اشتباهات کودکان

بهترین نحوه برخورد در برابر اشتباه کودکان

بهترین نحوه برخورد با شکست کودکان

هر کودکی ممکن است در دوره‌های مختلف زندگی خود شکست‌هایی را تجربه کند. رفتار و برخورد والدین در این موقعیت‌ها می‌تواند تاثیرات بلندمدت مثبت یا منفی‌ای را با خود به همراه داشته باشد. بنابراین نحوه برخورد با شکست کودکان یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که والدین باید آن را بیاموزند. ... ادامه مطلب