برخورد با کودک بیش فعال

کودک بیش فعال

با بیش فعالی کودکان چه کنیم؟

اگر فرزندتان بیش فعال است و شما مدام با پرسیدن این سوال از خود که "با بیش فعالی کودکان چه کنیم؟" سعی دارید از سر خود باز کنید؛ باید بدانید که بی ثباتی و کم توجهی؛ مسئولیت رسیدگی به کودکان بیش فعال را دشوار می‌کند. ... ادامه مطلب