با عصبانیت کودکان چه کنیم

کمک کردن به کودک عصبانی

علت عصبانیت کودکان و راه های کنترل ان

شاید فکر کتید که فهم علت عصبانیت کودکان و راه های کنترل ان دشوار است. به نظر می‌رسد برخی از کودکان علی رغم جثه کوچک، خشم بی پایانی را در درون خود دفن کرده‌اند. اگر کودکی را تربیت می‌کنید که طغیان‌های عصبانیت او به مشکلی جدی تبدیل شده است، مهم است که مهارت‌های لازم برای کنار آمدن با احساسات را به روشی سالم به او بیاموزید. ... ادامه مطلب