بازی کودک با والدین

بازی با کودکان در منزل

بازی کودک با والدین شاغل چطور ممکن است؟

کودکان نیاز به تنهایی و یا گذراندان زمان با سایر کودکان، بدون مداخله بزرگسالان دارند. با این حال تحقیقات نشان می‌دهد، بازی کودک با والدین نیز بسیار مهم است. کودکان در حین  بازی با والدین اشتیاق خیلی خاصی پیدا می‌کنند و این باعث می‌شود احساس ویژه‌ای پیدا کنند. ... ادامه مطلب