بازی های دورهمی ساده

بازی گروهی کودک

6 بازی گروهی کودکانه عالی

بازی های گروهی کودکانه برای رشد اجتماعی و عاطفی کودک ضروری است. کودکان به واسطه‌ی بازی های گروهی کودکانه چیزهای زیادی می‌‌آموزند. وقتی با هم بازی می‌کنند یاد می‌گیرند که در یک تیم عضو شوند، مطابق با سبک دیگران کار کنند و روش آن‌ها را بپذیرند. ... ادامه مطلب