بازی دست ورزی

دست ورزی با خمیر بازی در نورولند

11 بازی کودکانه برای تقویت مهارت دست‌ ورزی کودک

دست ورزی به دلیل اهمیتی که در مهارت‌های متفاوتی مثل نقاشی کشیدن و نوشتن دارد؛ یکی از مهم‌ترین مهارت‌های پایه‌ای است که باید در کودکان تقویت شود. بازی های هدفمند ساده‌ای مثلِ فشردنِ خمیر بازی در دست می‌تواند تمرینی مفید برای تقویت دست ورزی در کودکان محسوب شود. ... ادامه مطلب