فهرست
مطالب بازی برای کودک 1 ساله
۱۴۰۱ /۱۰/ ۲۵
سید حسین نیرینی
2 نظرات
بازی برای کودک زیر ۳ سال بازی برای کودک زیر ۳ سال با بعد از آن فرق‌های زیادی دارد؛ زیرا کودک تا این سن قادر به درک کامل محیط نیست! البته بدان معنا نیست که صبر کنید تا کودک بزرگ شود و بعد با او بازی ...