بازی برای نوزاد

راهکارهای ساده برای سرگرم کردن نوزاد

راهکارهای ساده برای سرگرم کردن نوزاد

کودکان نو پا نیاز به سرگرمی‌هایی دارند که طبیعتا باید توسط ما فراهم شوند. چرا که آن‌ها به تنهایی توانایی سرگرم کردن خود را ندارند. از طرفی آن‌ها به راحتی حواس پرت می‌شوند و فراموش می‌کنند، بنابراین می‌توانید با تغییر جزئی ایده‌ها و حتی انجام مجدد آن‌ها در طول یک روز از این کار به نفع خود استفاده کنید. ... ادامه مطلب