فهرست
مطالب بازی برای تقویت هوش
۱۴۰۱ /۰۷/ ۲۸
نگین حافظی
0 نظرات
هوش مالی کودک چیست؟ هوش مالی کودک به کودک کمک می‌کند تا درک بهتری از کاربرد مسائل مالی داشته‌باشد و در آینده بهتر بتواند دارایی خود را مدیریت کند. هرچند ممکن است والدین دوست نداشته‌باشند در مورد مسائل مالی با فرزند خود صحبت کنند؛ اما لازم ...