افزایش اعتماد به نفس کودکان

راهکارهایی برای افزایش اعتماد به نفس کودکان

با افزایش سن؛ افزایش اعتماد به نفس کودکان درست به اندازه‌ی کسب مهارت و حتی بیشتر از آن اهمیت پیدا می‌کند. برای رشد، بچه‌ها باید به توانایی های خود اعتماد داشته باشند و در عین حال بدانند که اگر در کاری موفق نباشند توانایی مدیریت شرایط را دارند. ... ادامه مطلب