فهرست
مطالب استعداد کودک
۱۴۰۲ /۰۷/ ۰۹
نگین حافظی
4 نظرات
تست استعداد یابی کودکان رایگان؛ روش عالی سنجش هوش کودک تست هوش کودک یکی از بزرگترین موفقیت‌های علم روانشناسی به‌حساب می‌آید؛ زیرا امکان اندازه گیری توانایی‌های یادگیری و استعدادیابی کودکان را فراهم می‌کند. بر اساس نمرات تست‌های هوش کودک، والدین می‌توانند نقاط ضعف و قوت فرزندان ...