فهرست
مطالب استعدادیابی کودک
۱۴۰۱ /۰۸/ ۰۲
نگین حافظی
4 نظرات
تست هوش کودک نورولند تست هوش کودک یکی از بزرگترین موفقیت‌های علم روانشناسی به‌حساب می‌آید؛ زیرا امکان اندازه گیری توانایی‌های یادگیری و استعدادیابی کودکان را فراهم می‌کند. بر اساس نمرات تست‌های هوش کودک، والدین می‌توانند نقاط ضعف و قوت فرزندان خود را بسنجند و برای دستیابی ...