فهرست
مطالب اختلال دو قطبی کودکان
۱۳۹۹ /۰۸/ ۲۱
لیلا افشار
0 نظرات
از اختلال دو قطبی در کودکان چه می‌دانید؟ اگر کودک شما فازهای خلقی متفاوت و شدیدی؛ از قبیل فوران انرژی یا نداشتن خواب آرام و راحت، گوشه‌گیری و افسردگی شدیدی را تجربه می‌کند، ممکن است دچار اختلال دو قطبی باشد. در این مقاله نورولند درباره‌ ...