فهرست
مطالب بلاگ
۱۳۹۹ /۰۷/ ۰۱
لیلا افشار
0 نظرات
اختلال تمرکز در کودکان ADHD یا CDD؟ ما در مقالات پیشین نورولند در مورد اختلال ADHD صحبت کردیم. شیوع فزاینده‌ی اختلال کم توجهی و بیش فعالی (ADHD) در کودکان در سال‌های اخیر بطور مداوم در حال افزایش است. طبق مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC)، از ...