آموزش مهارت های دوست یابی

دوست خوب میتواند در پیشرفت کودکمان کمک کننده باشد.

راهکارهای دوست یابی در کودکان

مهم است که بچه های ما دوستانی داشته باشند که دلسوز، مهربان و با گذشت باشند. به فرزندان خود بیاموزید که دوست خوب بودن به چه معناست تا بتوانند با دیگران دوست خوبی باشند و همچنین دوستانی پیدا کنند که با آنها با احترام و دلسوزی رفتار کنند. ... ادامه مطلب