فهرست
مطالب آموزش اوریگامی ساده و زیبا
۱۳۹۹ /۱۰/ ۲۰
علیرضا پیر
0 نظرات
اوریگامی یکی از هنرهایی است که از ژاپن شکل گرفته است. اوریگامی در دنیای امروز بیشتر از یک سرگرمی است و در سراسر جهان به شکل‌های مختلف تدریس می‌شود. اوریگامی یا همان هنر کاغذ و تا در یکی از سرگرمی‌های جالب و جذاب برای کودکان ...