آماده کردن کودکان برای رفتن به مدرسه

آماده سازی کودکان برای رفتن به مدرسه

راهکارهای آماده کردن کودک برای رفتن به مدرسه

در آماده کردن کودک برای رفتن به مدرسه تقویت مهارت‌های اجتماعی و عاطفی کودکتان نسبت به مهارت‌های درسی به مراتب اهمیت بیشتری دارد. که می‌توان با مهارت‌های روزانه‌ای که با کودکان تمرین می‌شود، این توانایی‌ها را در آنان تقویت کرد. ... ادامه مطلب